Wystawę prac Jarosława Kozakiewicza pt. "Zawrót głowy" oraz zbiorową prezentację polskich i europejskich artystów "Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje” - otwarto w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Ekspozycję "Zawrót głowy" tworzą rzeźby i projekty artystyczno-architektoniczne Jarosława Kozakiewicza - artysty wizualnego, rzeźbiarza, przez niektórych krytyków uznawanego za wizjonera.

Kozakiewicz jest artystą, którego dzieła sytuują się na pograniczu rzeźby, nauki i architektury. Od prawie trzech dekad w centrum jego zainteresowań twórczych znajduje się ludzkie ciało. W rzeźbach, działaniach typu environment, schematach architektonicznych i projektach kształtowania krajobrazu, realizowanych w Polsce i Europie, Kozakiewicz łączy je z otaczającym światem.

Obecna ekspozycja w Zachęcie odzwierciedla to wieloletnie zainteresowanie ciałem rozumianym jako makro- i mikrokosmos. Pokazywane są na niej ostatnie dzieła artysty: rzeźby i prace wizualne. Wśród nowych prac przygotowanych specjalnie na tę okazję znajduje się rzeźba zatytułowana "Habitat" — niewielki budynek, zbudowany w Zachęcie. W pracy "Bezdomny umysł" Kozakiewicz, posługując się projekcją wideo, tworzy portret wewnętrznego świata bezdomnego mężczyzny mieszkającego na peryferiach Warszawy.

Na wystawie znalazły się również cykle rysunków kosmologicznych tworzone przez artystę przez cały okres jego kariery, ale nigdy wcześniej nie wystawiane. Publiczność będzie miała okazję zapoznać się także z mniej znanym aspektem jego twórczości — pracami z lat 90., powstałymi po zakończeniu studiów na wydziale rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Cooper Union for the Advancement of Science and Art w Nowym Jorku.

Artystyczno-architektoniczne projekty Kozakiewicza odwołują się do wielu dziedzin: genetyki, fizyki, astronomii i współczesnej ekologii, jak również do dawnych koncepcji kosmologicznych.

Na scenie międzynarodowej znany jest przede wszystkim ze swoich projektów architektonicznych, realizowanych w różnych przestrzeniach. W 2007 r. powstał "Projekt Mars", masywna forma rzeźbiarska, zlokalizowana w miejscu dawnej kopalni węgla brunatnego obok jeziora Baerwalde. Rzeźbie, utworzonej z usypanych wałów ziemnych, artysta nadał formę gigantycznego ludzkiego ucha.

Wystawa, której kuratorami są: David Crowley oraz Katarzyna Kołodziej będzie czynna do 6 sierpnia.

Druga ekspozycja - "Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje" - jest zbiorową prezentacją prac takich artystów jak: Marina Abramović, Kader Attia, Monica Bonvicini, Berlinde de Bruyckere, Douglas Gordon, Aneta Grzeszykowska, Mona Hatoum, Jesse Kanda, Teresa Margolles, Piotr Pawlenski, Aleksandra Ska, Taryn Simon, Andreas Sterzing, Mircea Suciu, Roman Stańczak, David Wojnarowicz, Artur Żmijewski.

Wystawa przyjmuje za punkt wyjścia, popularną w humanistyce, kategorię afektów, które organizują jej przestrzeń emocjonalną. Potocznie afekt utożsamiany jest z emocjami, ale w kontekście wystawy to doświadczenie "intensywności": niepokój, napięcie, niepewność odczuwane w ciele.

Istotne dla koncepcji wystawy – zdaniem kurator Marii Brewińskiej - jest również przekonanie, że "w odbiorze sztuki zachodzi wiele automatycznych procesów afektywnych związanych między innymi z niekontrolowanym wartościowaniem, które decyduje o odbiorze w kategoriach +lubię/nie lubię+". "Wystawa prezentuje takie prace, które zdecydowanie przyciągają lub odpychają, wykraczają poza konwencjonalne i jednoznaczne obrazowanie, poza łatwe treści budzące przewidywalne reakcje" - wskazuje kurator.

Wystawa, której kuratorami są Maria Brewińska oraz Magdalena Komornicka będzie czynna do 2 lipca.