Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi ogłasza konkurs na sztukę awangardową. Główną nagrodą jest 20 tys. zł oraz możliwość wystawienia na scenie teatru spektaklu zrealizowanego na podstawie nagrodzonego tekstu. W 2017 roku obchodzone jest stulecie awangardy w Polsce.

Jak wyjaśniła Aleksandra Dudek z Teatru Nowego, celem konkursu jest "wspieranie dramaturgii współczesnej; kultywowanie pamięci o spuściźnie awangardy artystycznej; poszerzanie świadomości o wieloaspektowym wpływie awangardy na sztukę oraz na społeczeństwo, zarówno XX jak i początku XXI wieku".

Dudek zwróciła uwagę, że zgodnie z regulaminem do konkursu mogą zostać zgłoszone m.in. prace specjalnie powstałe na jego potrzeby napisane w języku polskim przez żyjącego pełnoletniego autora lub prace, które nie zostały wcześniej opublikowane. Termin nadsyłania zgłoszeń - na adres siedziby teatru - upływa 30 września tego roku.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym komisja artystyczna powołana przez dyr. Teatru Nowego dokona wstępnej oceny artystycznej nadesłanych prac, dopuszczając do kolejnego etapu maksymalnie 30 tekstów. W drugim etapie jury wybierze z tej trzydziestki pięć prac, które zakwalifikowane zostaną do finału. W trzecim etapie wyłoniony zostanie laureat konkursu.

Reklama

Jak wyjaśniają organizatorzy konkursu, przewidziana jest publiczna prezentacja tekstów zakwalifikowanych do finału. Odbędzie się ona w formie czytania, szkicu scenicznego oraz poprzez publikację książkową.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest w grudniu tego roku. Główna nagroda wynosi 20 tys. zł oraz przewiduje możliwość wystawienia zrealizowanego na podstawie nagrodzonego tekstu spektaklu na scenie Teatru Nowego.

W 2017 roku mija sto lat od pierwszej znaczącej manifestacji polskiej awangardy. Za jej symboliczny początek uznaje się otwarcie 4 listopada 1917 roku I Wystawy Ekspresjonistów Polskich w siedzibie krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Awangarda miała zasięg ogólnoeuropejski i w decydujący sposób wpłynęła na rozwój nowoczesnej myśli estetycznej oraz praktyki artystycznej na całym świecie. Związani z nią twórcy prezentowali nowe spojrzenie na formę i funkcję sztuki, a wyróżniające ją cechy – otwartość na eksperyment, nieustające poszukiwanie nowych form – bezpośrednio wpłynęły na działalność kulturotwórczą późniejszych pokoleń. Polska stanowiła w owym czasie ważny ośrodek tego ruchu, a rodzimi artyści wnieśli do niego oryginalną jakość.

By nadać tej rocznicy odpowiednią rangę, trzy muzea, które posiadają najbogatsze zbiory sztuki awangardowej – Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Sztuki w Łodzi – wyszły z inicjatywą obchodów stulecia awangardy. Obchody odbywają się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy oraz pod auspicjami Polskiego Komitetu ds. UNESCO.