W Ołomuńcu na Morawach przyjęto w poniedziałek memorandum w sprawie zorganizowania przez instytucje muzealne państw Grupy Wyszehradzkiej wspólnej wystawy prezentującej modernizm artystyczny w krajach, które powstały po rozpadzie Austro-Węgier.

Ze strony polskiej memorandum podpisał dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury Kraków, prof. Jacek Purchla. Pozostali partnerzy przedsięwzięcia to Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, Galeria Miasta Bratysławy i Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu.

Wystawa zatytułowana "Epoka rozłamu. Między lękiem a rozkoszą 1908-1928" zostanie otwarta w Ołomuńcu we wrześniu przyszłego roku, a w latach następnych będzie eksponowana w innych państwach europejskich - najpierw od marca 2019 roku w Krakowie.

Kurator każdej z czterech uczestniczących galerii przedstawi zalecany przez siebie wybór około dwustu eksponatów z własnego kraju. Na wystawę trafi jednak tylko około jedna czwarta z nich, wyłoniona w ramach dyskusji całego zespołu. Ostateczna wersja zostanie wzbogacona o dzieła z Niemiec i Austrii.

Ekspozycja sięgnie od ekspresjonizmu z pierwszych lat XX stulecia poprzez kubizm i konstruktywizm aż do awangardy lat 20. Przedstawiony zostanie dorobek między innymi takich artystów, jak Wassily Kandinsky, Oskar Kokoschka i Laszlo Moholy-Nagy, a z Polski Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro.

Poza obrazami i rzeźbami na wystawie znajdą się również fotografie, rysunki i grafiki oraz okładki książek i czasopism.

"Po raz pierwszy na terenie środkowoeuropejskim pojawią się obok siebie dzieła z tych czasów ze wszystkich czterech państw. Będzie to rzeczywista konfrontacja w dobrym znaczeniu tego słowa" - powiedział dyrektor Muzeum Sztuki w Ołomuńcu Michal Soukup.

Wystawa ma uświetnić 100. rocznicę utworzenia państwa czechosłowackiego i wejdzie w całokształt imprez Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturalnego 2018.