Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy nazwiska tegorocznych członków honorowych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz laureatów Nagród ZAiKS-u.

Do zaszczytnego i wąskiego grona członków honorowych dołączyło w tym roku siedem osób: Janusz Głowacki, prof. Michał Kleiber, Michał Lorenc, Wiesław Myśliwski, Edward Pałłasz, Tomasz Stańko i Jan "Ptaszyn" Wróblewski.

Nagrody ZAiKS-u, wyróżnienia przyznawane twórcom przez twórców od 1966 roku, wręczane są co roku w kwietniu, miesiącu, w którym obchodzony jest także Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Pierwsze nagrody - literackie - przyznawano tłumaczom, zarówno tym przekładającym na język polski, jak i dla translatorów polskiej literatury na języki obce. Z czasem liczba kategorii wzrosła do ośmiu, liczba laureatów zbliża się już do 350.

W tym roku nagrodę otrzymują:

- za przekłady literatury obcej na język polski: Joanna Pomorska (z j. słoweńskiego) i Jolanta Kozak (z j. angielskiego),

- za przekłady literatury polskiej na język obcy: Darja Dominkuš (na j. słoweński) i Antonia Lloyd-Jones (na j. angielski),

- za popularyzację polskiej twórczości rozrywkowej: Piotr Bakal i Zbigniew Krajewski,

- za propagowanie polskiej muzyki współczesnej: Zbigniew Kozub,

- za całokształt twórczości dla dzieci: Witold Giersz i Józef Wilkoń,

- w dziedzinie sztuk wizualnych: Witold Krassowski,

- Nagrodę im. Karola Małcużyńskiego za varsaviana: Tomasz Lerski,

- Nagrodę im. Krzysztofa T. Toeplitza: Rafał Marszałek.

Wyróżnienia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS ą otwarte dla wszystkich - honorują wartość artystyczną pracy, stąd na długiej liście dotychczasowych laureatów znalazło się wiele osób nie będących członkami Stowarzyszenia.

Uroczystość wręczenia Nagród ZAiKS-u odbędzie się w piątek 21 kwietnia br.