Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński odwołał we wtorek Tadeusza Zielniewicza ze stanowiska dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - podał MKiDN w komunikacie. Odwołanie nastąpiło w związku m.in. z "wyrokami za stosowanie w Muzeum praktyk mobbingowych".

Jak podkreśliło Centrum Informacyjne MKiDN w komunikacie przesłanym PAP we wtorek, odwołanie nastąpiło po zasięgnięciu opinii związku zawodowego oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum.

"Odwołanie wynika z naruszeń przepisów prawa w związku z zajmowanym przez Tadeusza Zielniewicza stanowiskiem dyrektora Muzeum, potwierdzonych wynikami kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r. Naruszenia te doprowadziły m.in. do wydania prawomocnych wyroków za stosowanie w Muzeum praktyk mobbingowych czy naruszenia dóbr osobistych pracowników oraz skutkowały koniecznością wypłaty przez Muzeum w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2016 r. odszkodowań na łączną kwotę 191 088, 16 zł." - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono w nim, że w związku z ustaleniami kontroli minister kultury uznał za niemożliwe dalsze pełnienie przez Tadeusza Zielniewicza obowiązków dyrektora "jednej z najbardziej prestiżowych instytucji kultury w Polsce". Poinformowano równocześnie, że 1 marca br. pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zostanie powierzone dr hab. Zbigniewowi Wawrowi.

Tadeusz Zielniewicz, historyk sztuki, konserwator zabytków, był dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie od 16 lipca 2010 r. W 2015 r. ówczesna minister kultury Małgorzata Omilanowska przedłużyła mu umowę o siedem lat.

W latach 1982-87 Zielniewicz był wojewódzkim konserwatorem zabytków w Lublinie, a od 1987 do 1995 r. generalnym konserwatorem zabytków w Ministerstwie Kultury. W latach 1995-97 pełnił funkcję dyrektora stowarzyszenia Polska Rada Biznesu. Był ekspertem Sejmowej Komisji Kultury. W 1997 r. został prezesem zarządu spółki Wejchert Investments. W latach 2005-07 był dyrektorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a następnie - prezesem zarządu Wejchert Golf Club.

Członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS). W 2011 r. został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za udział w transformacji ustrojowej po 1989 r.