Prace słynnych awangardowych twórców, m.in. Wasyla Kandyńskiego, Kazimierza Malewicza i Pieta Mondriana, znalazły się na wystawie „Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody”, którą od piątku będzie można oglądać w Muzeum Sztuki w Łodzi.

"Wasyl Kandyński, Paul Klee, Kazimierz Malewicz, Piet Mondrian, Edvard Munch, Boris Ender, Max Ernst – nieczęsto mamy w Polsce możliwość oglądania prac tych artystów i to w jednym miejscu. Na wystawie zobaczymy około 150 dzieł wypożyczonych z kolekcji publicznych i prywatnych, w tym eksponaty udostępnione przez czołowe muzea sztuki nowoczesnej, m.in. Tate w Londynie, Centre Georges Pompidou w Paryżu, The Museum of Modern Art w Nowym Jorku" - poinformowała PAP rzeczniczka łódzkiego Muzeum Sztuki Katarzyna Szklarek.

Wystawa "Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody" otwiera cykl prezentacji, który łódzkie Muzeum zaplanowało na rok 2017 w ramach obchodów stulecia awangardy.

Jak wyjaśniły kuratorki Aleksandra Jach i Paulina Kurc-Maj, użyta w tytule metafora superorganizmu odnosi się do ekspansywności gatunku ludzkiego; jest ona zarówno przyczyną rozwoju cywilizacyjnego, jak i degradacji Ziemi.

Ekspozycja w MS2 – oddziale Muzeum mieszczącym się w zrewitalizowanym budynku dawnej XIX-wiecznej tkalni - ma na celu przekazanie, jak sztuka awangardowa rejestrowała zmiany w relacji człowieka ze środowiskiem, następujące pod wpływem rozwijających się nauk przyrodniczych i technologii, ale też inspirowane tekstami filozoficznymi i samą sztuką.

Postawy, które odnajdujemy w sztuce awangardowej, są - zdaniem kuratorek - "intrygującym obrazem ludzkich fascynacji, lęków, złudzeń, rozważań i afektów, jakich doświadczamy w związku z przyrodą". W ich opinii - to postawy wciąż aktualne ze względu na uniwersalność i trwałość doświadczenia kontaktu z naturą.

Wystawę podzielono na sześć części: Krajobraz postnaturalny, Biofilia, Wcielone widzenie, Czwarty wymiar, Mikrokosmos i Makrokosmos oraz Ewolucja. Zamysłem autorek ekspozycji było pokazanie odbiorcom, jak uproszczone jest pojmowanie awangardy jedynie jako konfliktu racjonalności z tym, co nieracjonalne, materialistycznego z duchowym czy organicznego z nieorganicznym.

Obok dzieł wymienionych wcześniej artystów – Mondriana, Kandyńskiego, Malewicza, Klee czy Muncha - w MS2 będzie można obejrzeć prace kilkudziesięciu innych awangardowych twórców - m.in. Corbusiera, Roberta Delaunay'a, Lubow Popowej, Aleksandra Rodczenko, Katarzyny Kobro, Władysława Strzemińskiego.

Wystawie, która otwarta będzie do 21 maja, towarzyszy dwujęzyczny katalog opisujący problematykę związaną z ekspozycją oraz – w drugiej części - zawierający eseje uznanych badaczy – Fae Brauer, Iwony Luby, Jacoba Wamberga, Isabelle Wunsche; przedstawiają oni nowe sposoby odczytania relacji między awangardą i nauką oraz technologią i przyrodą.

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Awangardy odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy i pod auspicjami Polskiego Komitetu d.s. UNESCO.