Krytyka teatralnego Marka Mikosa rekomendowała we wtorek komisja konkursowa na nowego dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ostatecznie o powołaniu Mikosa zdecyduje min. kultury Piotr Gliński, który wkrótce zapozna się z opinią komisji konkursowej.

Swój udział do konkursu na szefa Starego Teatru w Krakowie zgłosiło siedmiu kandydatów: Jan Klata, Marek Mikos, Paweł Miśkiewicz, Jan Polewka, Adam Sroka, Dariusz Zawiślak i Jacek Zembrzuski.

Wszyscy kandydaci spełnili kryteria formalne konkursu (m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w sferze kultury lub co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych) i 4 maja komisja konkursowa, powołana przez MKiDN, zakwalifikowała ich do rozmów kwalifikacyjnych.

W wyniku wtorkowych przesłuchań komisja rekomendowała Mikosa na funkcję dyrektora sceny narodowej w Krakowie. Wkrótce (MKiDN nie podaje dokładnej daty) z opinią komisji zapozna się minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To ostatecznie głos szefa resortu zadecyduje o powołaniu nowego dyrektora.

Marek Mikos jest dziennikarzem, przez lata współpracował z Telewizją Polską, był m.in. dyrektorem oddziału TVP Kielce. Zajmował się krytyką teatralną. Obecnie mieszka w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II. Był też związany z Wydawnictwem Literackim.

Kadencja obecnego dyrektora Jana Klaty upływa z końcem sierpnia.

Jan Klata był dyrektorem Starego Teatru od 2013 r. Na stanowisko powołał go w lipcu 2012 r. ówczesny szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Klata był krytykowany za „rzekomo artystyczne eksperymenty” w Starym Teatrze, niektórym spektaklom widzowie i aktorzy zarzucali „nieprzyzwoitość”. Przedstawienie „Do Damaszku” w reż. Klaty (koniec 2013 r.) część publiczności próbowała przerwać, zaś z gry w „Nie-Boskiej Komedii” w reż. Oliviera Frljicia (koniec 2013 r., próby do tego spektaklu zostały zawieszone) zrezygnowała część aktorów.

Zwolennicy Klaty zwracają uwagę m.in. na to, że pod jego dyrekcją powstało wiele cennych spektakli, a placówka rozwinęła się – wybudowano Muzeum MICET, czyli interaktywne centrum edukacji teatralnej.

W komisji konkursowej, której przewodniczyła dyr. Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN Agnieszka Komar-Morawska, zasiedli: Joanna Wnuk-Nazarowa – dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia; pisarz i reżyser teatralny Antoni Libera; z-ca dyr. TVP Kultura Jakub Moroz; dyr. Teatru Wierszalin Piotr Tomaszuk; dyr. artystyczny Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze i wiceprezes ZASP Piotr Bogusław Jędrzejczak; kierownicy związków zawodowych działających w Starym Teatrze – Tadeusz Kulawski i Radosław Krzyżowski; doradca wiceminister Wandy Zwinogrodzkiej Bernadeta Sondej.