Ukazała się książka poświęcona więźniom policyjnym w niemieckim obozie Auschwitz, którzy zostali rozstrzelani pod Ścianą Straceń – poinformował historyk dr Adam Cyra, który jest współautorem dzieła wraz z Jerzym Klistałą.

„Książka zawiera ok. 2 tys. nazwisk osób straconych na dziedzińcu obozowego bloku 11” – wskazał główny autor Jerzy Klistała.

Więźniowie policyjni pozostawali w dyspozycji katowickiego gestapo. Byli to niemal wyłącznie Polacy. Nie podlegali jurysdykcji komendy obozu i oczekiwali na wyrok policyjnego sądu doraźnego. Większość sądzonych została stracona. Historycy określają ich liczbę na co najmniej 3 tys. Niemcy dokonywali rozstrzeliwań przed Ścianą Straceń lub w kostnicy krematorium w Auschwitz I. Po rozebraniu Ściany Straceń w lutym 1944 r. miejscem kaźni stały się komory gazowe w Auschwitz II-Birkenau.

„Od lat podkreślałem w publikacjach, że przyobozowa ziemia Oświęcimia jest ziemią świętą. Leżą na niej rozsypane prochy tysięcy więźniów zamordowanych w KL Auschwitz-Birkenau, a następnie spalonych w obozowych krematoriach. Ich popioły rozsypywane były na pobliskich polach, wywożone oraz topione w stawach i rzekach, a także wsypywane do dołów spaleniskowych. Bez obawy o przesadę można stwierdzić, że cały teren obozowy przesiąknięty jest krwią katowanych kiedyś i rozstrzeliwanych więźniów” – wskazał cytowany w komunikacie Jerzy Klistała.

Książka składa się z kilku rozdziałów wypełnionych biogramami ok. 2 tys. straconych w KL Auschwitz więźniów policyjnych. „Niestety, nieraz te biogramy są bardzo skromne ze względu na brak źródeł na temat zamordowanych, którzy pochodzili głównie ze Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Zaolzia. O ich patriotyzmie, oddaniu Polsce i męczeńskiej śmierci w KL Auschwitz nie wolno nam zapomnieć” – podkreślił Jerzy Klistała, którego ojciec i wuj zostali zgładzeni przez Niemców przed Ścianą Straceń.

Klistała dodał, że książka powstała z inicjatywy dr Barbary Wojnarowskiej–Gautier, byłej więźniarki Auschwitz, a także Joanny Płotnickiej, interesującej się historią obozu. „Do realizacji tego zadania duży wkład merytoryczny wniósł dr Adam Cyra, służąc mi radami oraz udostępniając wybór fragmentów relacji i wspomnień ocalałych więźniów policyjnych, jak również teksty na temat ich tragicznych losów w KL Auschwitz, które na przestrzeni kilku lat publikował na swoim historycznym blogu” – zaznaczył.

Publikacja ukazała się z okazji 80. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do Auschwitz, która przypada 14 czerwca, a także 78. rocznicy rozpoczęcia rozstrzeliwań więźniów policyjnych Polaków pod Ścianą Śmierci w lipcu 1942 r.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. W obozie zginęło ok. 70 tys. Polaków. Ginęli też Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.