Cykl konferencji naukowych, odsłonięcie tablicy poświęconej inicjatorowi budowy gmachu książnicy, Aleksandrowi Heimanowi-Jareckiemu, oraz konkursy dla młodzieży, złożą się na całoroczne obchody stulecia Wojewódzkiej Biblioteki im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

"Obchody rozpoczynamy już w najbliższy czwartek i piątek - okazją będą imieniny naszego patrona - warto zauważyć, że ze stuleciem istnienia Biblioteki łączy się także 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. W czwartek odbędzie się seminarium naukowe poświęcone marszałkowi, a następnego dnia wręczenie nagród w, skierowanym do młodzieży ponadgimnazjalnej, konkursie na esej o Piłsudskim" - poinformowała PAP dyrektor Biblioteki Barbara Czajka.

W ramach konferencji zaplanowano m.in. wykłady poświęcone politycznemu geniuszowi i tragedii Józefa Piłsudskiego, Kazimierze Iłłakowiczównie, która była osobistą sekretarką marszałka. Wieczorem publiczność będzie mogła obejrzeć monodram Ewy Dałkowskiej oparty na wspomnieniach Iłłakowiczówny.

W piątek przedstawiony zostanie program poetycko-muzyczny "Kto, jak on…? Pamiętajcie to imię!" w wykonaniu grupy teatralnej ze Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" przy Stowarzyszeniu "Pomost" oraz koncert piosenek skomponowanych do utworów poetyckich poświęconych Marszałkowi. Uroczystościom towarzyszyć będzie wystawa "Józef Piłsudski w literaturze", przygotowana na podstawie zbiorów własnych biblioteki.

"Natomiast 15 maja nastąpi odsłonięcie tablicy poświęconej Aleksandrowi Heimanowi-Jareckiemu, który był inicjatorem budowy obecnego gmachu Biblioteki jako pomnika marszałka Piłsudskiego, a także w dużym stopniu - jako prezes Związku Przemysłu Włókienniczego - go ufundował" - dodała Czajka.

Kolejne wydarzenia związane z jubileuszem Biblioteki zaplanowano na październik - odbędzie się wówczas konferencja naukowa poświęcona historii książnicy i współczesnemu bibliotekarstwu. Finałem obchodów będzie grudniowa gala jubileuszowa w Teatrze Jaracza.

Łódzka książnica powstała w 1917 r. jako biblioteka miejska; przez pierwsze lata swojej działalności mieściła się przy ul. Piotrkowskiej 150, jednak już w połowie lat 30. problemem placówki stał się brak miejsca na przechowywanie księgozbioru.

Magistrat nie mógł pozwolić sobie na budowę siedziby dla biblioteki, dlatego jej ówczesny dyrektor Jan Augustyniak zainteresował tą sprawą łódzkiego przemysłowca Aleksandra Heimana-Jareckiego. Zarząd Związku Przemysłu Włókienniczego debatował akurat nad nad formą uczczenia pamięci zmarłego w maju 1935 r. Józefa Piłsudskiego, a Heiman-Jarecki zaproponował, by zamiast pomnika ufundować nowy gmach dla biblioteki.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod gmach-pomnik, miało miejsce 14 maja 1938 r. Na uroczystości, której przebieg można zobaczyć w zachowanym do dziś filmie Polskiej Agencji Telegraficznej, obecny był ówczesny wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Do wybuchu wojny gmach stanął w stanie surowym na rogu ulic Gdańskiej i Kopernika.

Po II wojnie światowej, w wyniku zmian ustrojowych książnicy nadano imię Ludwika Waryńskiego; nosiła je do roku 1990, gdy na wniosek NSZZ "Solidarność" przywrócono jej imię Piłsudskiego.

Przed wojną zbiory Biblioteki liczyły ponad 70 tys., obecnie to ponad 700 tys. zbiorów książek, czasopism, pocztówek, medali, regionaliów.