Prezydent m.st. Warszawa ogłasza konkurs na kandydata na nowego dyrektora Teatru Syrena. Kandydatury można składać do 31 maja, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 30 czerwca - poinformował w czwartek ratusz.

Wśród wymagań stawianych kandydatom są m.in.: wykształcenie wyższe, przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, doświadczenie przy realizacji projektów kulturalnych lub pracy w instytucjach kultury oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych.

Kandydaci na stanowisko dyrektora, oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Teatru Syrena.

Koncepcja ta powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty m.st. Warszawy ze szczególnym zwróceniem uwagi m.in. na program "Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020" oraz na "Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020".

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Syrena, jego koncepcja będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać do stołecznego Biura Kultury do 31 maja. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 30 czerwca 2017 r.

Funkcję dyrektora Teatru Syrena od 1 marca 2014 r. pełni Jakub Biegaj. Od 2009 dyrektorem artystycznym Teatru Syrena jest Wojciech Malajkat, który w latach 2009-2014 pełnił również stanowisko dyrektora naczelnego.

Teatr Syrena został założony w 1945 r. w Łodzi przez satyryka Jerzego Jurandota. W 1948 roku teatr przeniósł się do stolicy i zajął lokal po przedwojennej ujeżdżalni przy ulicy Litewskiej 3, gdzie mieści się do dzisiaj. Powstał jako Spółdzielnia Pracy Aktorów, w 1951 r. został upaństwowiony, a od 1999 r. podlega stołecznemu samorządowi.

W skład pierwszego zespołu weszła grupa legendarnych artystów wywodzących się z przedwojennych kabaretów warszawskich: Adolf Dymsza, Ludwik Sempoliński, Jadwiga Andrzejewska, Mira Zimińska. Szybko dołączyły do nich inne gwiazdy: Loda Halama, Helena Grossówna, Kazimierz Krukowski. Teatr Syrena próbował kontynuować w nowej rzeczywistości styl rozrywki z dwudziestolecia międzywojennego. Dla Teatru Syrena pisali twórcy tak wybitni jak Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Konstanty Ildefons Gałczyński. Tutaj debiutowali Sławomir Mrożek i Stanisław Tym.

Od początku Teatr Syrena prowadził dwie linie repertuarowe. Z jednej strony widowiska o charakterze kabaretu satyryczno-rewiowego, a z drugiej – klasyczne i współczesne komedie muzyczne oraz farsy autorów polskich i obcych.

Pod dyrekcją Wojciecha Malajkata - zaznaczył ratusz - linia repertuarowa Teatru Syrena została nieco zmodyfikowana, ale jej główny nurt wyznaczają nadal przedstawienia, których podstawą jest wysokiej klasy aktorstwo. Równolegle rozwija się scena recitalowa, prezentująca koncerty znakomitości polskiej sceny muzycznej.

Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Syrena udziela stołeczne Biuro Kultury. Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w zarządzeniu prezydenta m.st. Warszawy z 12 kwietnia 2017 r.