W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej od 3 listopada do 8 grudnia br. będzie można zobaczyć wystawę pt. "Jej siła w Maryi. 100-lecie urodzin Marii Okońskiej". Poprzez plansze, zgromadzone pamiątki i dokumenty przybliża ona postać jednej z najbliższych współpracownic kard. Stefana Wyszyńskiego.

W informacji przekazanej PAP podano, że ekspozycja będzie dostępna w budynku przy ul. Dziekania 1 - tuż przy samej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. W tym miejscu do roku 2010 pracowały członkinie Instytutu Prymasowskiego. Od 5 lat znajduje się tam Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Celem wystawy jest przybliżenie historii życia i działalności Marii Okońskiej, która jak zaznaczono - "swoje życie oddała na służbę Kościołowi, a szczególnie ofiarowała się za księdza Stefana Wyszyńskiego".

Za pośrednictwem plansz, zgromadzonych pamiątek oraz dokumentów, przybliżone zostają poszczególne okresy i najważniejsze wydarzenia w życiu Marii Okońskiej. "Droga prowadzi od domu rodzinnego silnie naznaczonego Bitwą Warszawską, (w której zginął ojciec Marysi) poprzez kolonie na Bukowinie, miejsce osobistego nawrócenia i związania się z Matką Bożą, działalność w Sodalicji, czas okupacji i Powstania Warszawskiego, w czasie którego Maria ułożyła tekst Nowej Mobilizacji Walczącej Warszawy, aresztowanie i uwięzienie przez UB w 1948 r., Komańczę i Jasną Górę, gdzie zostały złożone Odnowione Jasnogórskie Śluby Narodu" - zwrócono uwagę.

Reklama

Pokazuje ona także przyjaciół Marii Okońskiej oraz wspólnotę Kościoła, dla której jak zaznaczono "ofiarowała swoje życie, radości i cierpienia".

Wystawa została przygotowana przez Instytut Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z okazji 100 rocznicy urodzin założycielki Instytutu. Można ją obejrzeć od 3 listopada do 8 grudnia br. w dniach: wtorek-piątek w godz. 12-18, oraz sobota-niedziela w godz. 12–16.

Przypomniano, że ze względu na pandemię, goście Muzeum Archidiecezji Warszawskiej są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa a więc: zakrywanie ust i nosa (maska / przyłbica) dezynfekcja rąk po wejściu do Muzeum w wyznaczonym miejscu, noszenie rękawiczek ochronnych jednorazowych (własne lub udostępnione przez Muzeum), zachowanie dystansu między osobami zwiedzającymi (1,5-2 m), poruszanie się po muzeum wg podanego planu zwiedzania, samodzielne pozostawianie dużych rzeczy (plecaki, torby), parasoli i odzieży wierzchniej w szatni, po zakończeniu zwiedzania wyrzucanie rękawiczek tylko do wyznaczonego miejsca.

Maria Okońska od 1942 roku była bliską współpracownicą Stefana Wyszyńskiego. Wraz z Marią Wantowską i Janiną Michalską współtworzyła powstanie "Ósemek", czyli wspólnoty życia konsekrowanego osób świeckich, która w późniejszym czasie stała się kanwą do powstania Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

W styczniu 1945 roku "Ósemka" znalazła schronienie w klasztorze paulińskim na "Pokojach Królewskich" razem z grupą tułaczy ze zburzonej stolicy. Tam rozpoczęły swój nowicjat. Pełną aprobatę na pozostanie na Jasnej Górze otrzymały od ks. S. Wyszyńskiego w lutym 1945 roku. W 1957 roku zostały one zatwierdzone przez Prymasa Wyszyńskiego "ad experimentum".

2 sierpnia 2009 r. Maria Okońska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.