Prapremiera sztuki Juliusza Machulskiego, spektakle w reżyserii Pawła Szkotaka, Giovanniego Castellanosa, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – znalazły się w planach nowego sezonu artystycznego w Teatrze Powszechnym w Łodzi.

Jak informuje Justyna Tomczak z teatru, jesienią "Powszechny" grać będzie na dwóch scenach. Na afiszu znajdą się wszystkie tytuły z dotychczasowego repertuaru oraz kolejne premiery, w tym także przedstawienia przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących. Nowy sezon artystyczny rozpocznie w najbliższy weekend spektakl "Arcydzieło na śmietniku” Stephena Sachsa w reżyserii Justyny Celedy.

Późną jesienią rozpocząć się mają próby do kolejnej farsy Raya Cooneya, którą wyreżyseruje Giovanny Castellanos, znany widzom łódzkiej sceny z realizacji sztuk "Boeing, Boeing" i "Hotel Minister". Rozpoczną się również przygotowania do premiery spektaklu w reżyserii Pawła Szkotaka. Dyrektor Teatru Powszechnego Ewa Pilawska zwraca uwagę, że będzie to kolejne przedstawienie, które w teatrze wyreżyseruje Szkotak. Zrealizuje on tekst nagrodzony w organizowanym przez Teatr Powszechny ogólnopolskim konkursie na napisanie współczesnej polskiej komedii "Komediopisanie".

"Od momentu powołania do życia Polskiego Centrum Komedii podkreślam, że prace nad współczesną polską komedią muszą odbywać się dwutorowo. Z jednej strony zachęcam autorów do pisania komedii, a z drugiej reżyserów do poszukiwania współczesnego języka ich inscenizacji. Zabiegam, by teksty wyłonione w organizowanym przez teatr konkursie miały swoje prapremiery i szansę konfrontacji z widzem. Dlatego cieszę się, że Paweł Szkotak zainteresowany jest realizacją jednego z tekstów, choć oczywiście na ostateczną decyzję o wyborze tytułu wpływ mają rozmaite czynniki" - mówiła Pilawska.

Kolejną już komedię specjalnie dla "Powszechnego" pisze Juliusz Machulski. Będzie to czwarta po "Next-ex”, "Matce brata mojego syna" i "Branczu" sztuka, którą ten reżyser przygotowuje na zamówienie dyrektor Pilawskiej. Miał on zapowiedzieć, że w tej sztuce być może pojawią się wątki łódzkie. Prapremiera spektaklu planowana jest na wiosnę przyszłego roku.

Jak informuje Tomczak, trwają również przygotowania do 24. już edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, który tradycyjnie odbędzie się wiosną. Podobnie jak w latach ubiegłych Teatr Powszechny, jako jego organizator i gospodarz, przygotuje premierę zrealizowaną specjalnie na ten festiwal. "Być może powstanie on w koprodukcji z Teatrem Centrala Michała Zadary, z którym prowadzone są na ten temat rozmowy" - dodała Tomczak.

W nowym sezonie artystycznym kontynuowane będą prace związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu "Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskie Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej". Na modernizację budynku teatr otrzymał 20 mln zł z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W połowie lipca zakończył się ogłoszony przez teatr przetarg na realizację inwestycji. Oferty złożyły trzy firmy, jednak przewyższały one możliwości finansowe w ramach projektu. Do momentu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu spektakle grane będą w budynku teatru. Po rozpoczęciu prac modernizacyjnych teatr przeniesie się do budynku dawnego kina Bałtyk.