Minister kultury, w związku z niewybraniem kandydata na dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, może ogłosić ponowny konkurs, powołać dyrektora tej instytucji, powołać p.o. dyrektora na okres nie dłuższy niż 1 rok lub wybrać zarządzającego instytucją kultury - podał resort kultury.

W czwartek odbyło się drugie posiedzenie Komisji Konkursowe, powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Instytutu Teatralnego. Komisja poinformowała, że żadne z przedłożonych zgłoszeń nie uzyskało rekomendacji członków komisji, w związku z czym kandydat na dyrektora Instytutu nie został wybrany.

MKiDN, podając możliwości prawne rozwiązania sytuacji, poinformowało w piątek, że minister kultury - zgodnie z obowiązująca ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - ma możliwość: ogłosić ponowny konkurs na kandydata na dyrektora tej instytucji, powołać dyrektora tej instytucji po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych oraz związków i stowarzyszeń twórczych, powołać pełniącego obowiązki dyrektora na okres nie dłuższy niż 1 rok lub wybrać zarządzającego instytucją kultury.

W składzie Komisji Konkursowej znaleźli się: Agnieszka Komar-Morawska (przewodnicząca), prof. Akademii Teatralnej Lech Śliwonik (zastępca przewodniczącego), Jan Bończa Szabłowski, prof. Jarosław Gajewski, prof. Instytutu Sztuki PAN Jagoda Hernik Spalińska, Paweł Królikowski oraz Maksymilian Rogacki.

Podano, że do drugiego etapu postępowania konkursowego zostali zakwalifikowani: Dorota Buchwald, Patryk Kencki, Mirosław Pawłowski, Aldona Skiba-Lickel oraz Jacek K. Zembrzuski. Dodano, że Mirosław Pawłowski drogą mailową poinformował o rezygnacji z udziału w konkursie, co Komisja przyjęła do wiadomości.

Komisja oświadczyła także, że "po analizie przedłożonych przez kandydatów koncepcji kierowania instytucją, przeprowadzeniu rozmów z kandydatami oraz dyskusji każdy z członków Komisji Konkursowej oświadczył, że żadna z przedłożonych ofert nie uzyskała jego rekomendacji, w związku z czym kandydat na dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego nie został wybrany".

W piątek do wyników konkursu odniosła się m.in. redakcja gazety teatralnej "Didaskalia" wystosowując list otwarty ws. Instytutu. "Nie rozumiemy, dlaczego kandydatura Doroty Buchwald nie uzyskała rekomendacji Komisji Konkursowej. Decyzja ta głęboko nas zdumiewa" - napisano w liście.

"W związku z tym, jako członkowie środowiska teatralnego, którym leży na sercu dobro Instytutu Teatralnego i polskiego teatru, domagamy się publikacji programów kandydatów, a od członków Komisji - pisemnego uzasadnienia ich decyzji. Uważamy, że członkowie Komisji powinni wziąć odpowiedzialność za swoją decyzję, a środowisko teatralne zasługuje na to, by poznać argumenty osób, stanowiących o losie tak ważnej instytucji publicznej" - podkreślono.

Poparcie dla obecnej dyrektor Instytutu zadeklarowało wiele teatrów, w tym m.in. Teatr Powszechny w Warszawie, dyrekcja i zespół Teatru Współczesnego w Szczecinie, dyrekcja i zespół Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, dyrekcja Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, zespół Nowego Teatru w Warszawie oraz zespół TR Warszawa.

Część środowiska teatralnego wsparło Buchwald w liście, który został jeszcze w lipcu wystosowany do MKiDN. Podpisali się pod nim m.in. Magdalena Cielecka, Jan Englert, Maja Komorowska, Krzysztof Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Cezary Harasimowicz, Krystyna Janda i Wawrzyniec Kostrzewski.

Dorota Buchwald kieruje placówką od 1 stycznia 2014 r. Jest teatrologiem, absolwentką Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W 2013 r. wygrała konkurs na dyrektora Instytutu Teatralnego w Warszawie, zastępując na tym stanowisku Macieja Nowaka.