Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał Elżbietę Wrotnowską-Gmyz na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego - podało we wtorek MKiDN. Powołanie Wrotnowskiej-Gmyz ma "przywrócić merytoryczny zarząd instytucji".

W poniedziałek MKiDN podało, że z funkcji p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego została odwołana z dniem 1 kwietnia Dorota Głowacka. Obowiązki dyrektora pełniła od 1 stycznia 2019 r.

"Minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał Panią Elżbietę Wrotnowską-Gmyz na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego" - napisano na stronie resortu.

Wskazano, że powołanie Wrotnowskiej-Gmyz na p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego ma "przywrócić merytoryczny zarząd instytucji".

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz jest z wykształcenia teatrologiem, ukończyła wydział Wiedzy o Teatrze warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Pracowała jako kustosz w Dziale Dokumentacji Teatralnej Związku Artystów Scen Polskich, a następnie w powstałym w 2003 r. Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie zajmowała się promocją instytucji. Organizowała przeglądy teatralne, wykłady i spotkania, wizyty studyjne przedstawicieli zagranicznych środowisk teatralnych w Polsce, zajmowała się również współpracą międzynarodową. W latach 2006-2007 była koordynatorem ministerialnego konkursu na wystawienie dzieł klasyki polskiej i obcej. Od 2008 r. pracowała w Narodowym Centrum Kultury - początkowo jako koordynator projektów, od 2011 r. jako p.o. kierownika i zastępca kierownika Działu Programowego, a od 2012 r. jako kierownik Działu Edukacji Kulturalnej, w ramach którego koordynowała m.in. prace Kordegardy - Galerii Narodowego Centrum Kultury. Do 31 marca 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora NCK ds. Projektów Edukacyjnych.

W wyborach samorządowych w 2018 r. kandydowała do Rady Warszawy z listy PiS na Mokotowie, jednak nie uzyskała mandatu.

MKiDN przypomniało, że zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może ogłosić ponowny konkurs na kandydata na dyrektora instytucji lub powołać dyrektora po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych oraz związków i stowarzyszeń twórczych. Minister jako organizator instytucji kultury może również powołać pełniącego obowiązki dyrektora na okres nie dłuższy niż 1 rok. Minister może wreszcie wybrać zarządzającego instytucją kultury w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W październiku 2018 r. rozpisano konkurs na dyrektora Instytutu Teatralnego; powodem była kończąca się 31 grudnia 2018 r. kadencja dotychczasowej dyrektor Instytutu Doroty Buchwald. Do konkursu stanęła m.in. Buchwald, jednak komisja konkursowa nie wybrała żadnego kandydata na stanowisko dyr. Instytutu.

Gesty poparcia wobec poprzedniej dyrektor Instytutu szeroko wyrażało środowisko teatralne. Do wyników konkursu odniosła się m.in. redakcja gazety teatralnej "Didaskalia", wystosowując list otwarty ws. Instytutu. "Nie rozumiemy, dlaczego kandydatura Doroty Buchwald nie uzyskała rekomendacji Komisji Konkursowej. Decyzja ta głęboko nas zdumiewa" - napisano w liście.

Głos zabrali też członkowie komisji konkursowej - prezes Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich Paweł Królikowski i Przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich Maksymilian Rogacki. We wspólnym oświadczeniu napisali, że najlepszy program zaprezentowała - ich zdaniem - dyrektor Buchwald, zdania tego jednak nie podzielili pozostali członkowie komisji. Rozstrzygnięcie w drodze głosowania eliminowałoby z konkursu Buchwald, dlatego komisja zdecydowała się na kompromis i oświadczenie, że "żadna z przedłożonych ofert nie uzyskała rekomendacji".

Do wyników konkursu odniósł się także prof. Akademii Teatralnej Lech Śliwonik, również członek komisji konkursowej, który napisał, że "nie poparł żadnej zgłoszonej koncepcji, ponieważ bardzo dokładnie je przeczytał i rozmawiał z każdym kandydatem". "W żadnym przypadku nie mogę powiedzieć: to jest program, którego realizacja przez tę osobę zagwarantuje trwanie, naprawę błędów i rozwój Instytutu w nadchodzących 5 latach. Skorzystałem ze swojego prawa. Środowisko wzięło udział w referendum w sprawie osoby; ja - w konkursie na program" - podkreślił.

Wcześniej poparcie dla Buchwald zadeklarowało wiele teatrów, w tym m.in. Powszechny w Warszawie, Współczesny w Szczecinie, Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, dyrekcja Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, zespół Nowego Teatru w Warszawie oraz zespół TR Warszawa.

Część środowiska teatralnego wsparło Buchwald już w lipcu, w liście wystosowanym do MKiDN. Podpisali się pod nim m.in. Magdalena Cielecka, Jan Englert, Maja Komorowska, Krzysztof Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Cezary Harasimowicz, Krystyna Janda i Wawrzyniec Kostrzewski.