Koncert Schola Gregoriana Silesiensis z pieśniami chorału sarmackiego staropolskich ceremonii pogrzebowych „Castrum doloris – Obóz boleści” będzie wydarzeniem 23. Festiwalu Muzyki Jednogłosowej, odbywającego się w Płocku od 31 marca do 2 kwietnia.

Podczas tegorocznej edycji, oprócz Schola Gregoriana Silesiensis z Wrocławia, wystąpią także Schola Gregoriańska z Łodzi, która zaprezentuje tradycyjny chorał „Magnum misterium - sacrum convivium” oraz zespół „Pogranicze” z Szypliszk z repertuarem ludowych śpiewów wschodnich regionów Polski – poinformowała Kinga Dąbrowska z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, który jest organizatorem festiwalu.

Jak zaznaczyła, 23. Festiwal Muzyki Jednogłosowej objął honorowym patronatem biskup płocki Piotr Libera. „Organizowany od początku przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki festiwal zyskał miano jednego z najbardziej prestiżowych w kraju. Ceniony w całej Europie wielokrotnie gościł artystów z najwyżej światowej półki, w tym m.in. The Hilliard Ensemble, Marcel Peres z Ensemble Organum, Schola Antiqua, Trio Mediaeval, Graindelavoix czy Tomasza Stańkę z zespołem Bornus Consort” – podkreśliła Dąbrowska.

Tradycyjnie wszystkie festiwalowe koncerty odbywać się będą w płockiej katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jednej z pięciu najstarszych w kraju i jednej z trzech, gdzie spoczywają dawni władcy Polski - w bazylice tej, największej nekropolii Piastów, znajdują się groby Władysława I Hermana (1043-1102), jego syna Bolesława III Krzywoustego (1086-1138) oraz 14 książąt mazowieckich.

Pieśni chorału sarmackiego „Castrum doloris – Obóz boleści”, które w trakcie w drugim dniu tegorocznego festiwalu wykona Schola Gregoriana Silesiensis pochodzą z ceremonii charakterystycznych dla tradycji pogrzebowych szlachty oraz dostojników świeckich i duchownych dawnej Rzeczpospolitej, zwłaszcza w XVII wieku.

Nazwa tych ceremonii nawiązuje do symbolicznej aranżacji okazałych architektonicznie katafalków, często złożonych z kilku kondygnacji, otoczonych kolumnami lub obeliskami, gdzie pod ozdobnym baldachimem wystawiano trumnę ze zmarłym wraz z jego portretem, i gdzie odprawiano uroczystości żałobne, zwykle trwające wiele godzin.

Ceremonia rozpoczynała się wprowadzeniem trumny do kościoła lub kaplicy przy rozbrzmiewających intradach, czyli fanfarach wykonywanych na instrumentach dętych. Po złożeniu trumny na katafalku śpiewano psalmy pokutne. Następnie odbywała się główna część uroczystości, czyli missa requiem - msza żałobna. Na koniec rozlegały się śpiewane responsoria i oracje.

Festiwal Muzyki Jednogłosowej odbywa się w Płocku od 1994 r. Prezentuje najstarsze zabytki chrześcijańskiej kultury muzycznej, śpiewy i pieśni, które w różnych regionach Europy rozbrzmiewały w kościołach na przestrzeni wieków, od średniowiecza. Podczas poprzednich edycji wystąpiło tam ponad 60. grup, chórów i zespołów muzyki dawnej, także z zagranicy, w tym z Hiszpanii, Niemiec i Rosji.