Jednym z ważniejszych zapisów nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii jest dopuszczenie przerywania reklamami filmów dla dzieci – jeśli filmy te trwają ponad godzinę. Obowiązujący dziś zakaz robienia przerw na emisję spotów zostanie utrzymany tylko w odniesieniu do innych audycji dziecięcych, np. programów studyjnych i krótszych filmów.
O złagodzenie regulacji w tej dziedzinie wnioskowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Argumentowała, że bezwzględny zakaz stawia polskich nadawców w niekorzystnej sytuacji wobec działających w naszym kraju telewizji z koncesjami mniej restrykcyjnych państw Unii Europejskiej.