Chodzi o tzw. system zachęt dla filmowców, który funkcjonuje od 2019 r. Producenci mogą w nim liczyć na zwrot 30 proc. poniesionych w Polsce kosztów (cash rebate) kwalifikowanych, tzn. ujętych w katalogu przygotowanym przez Ministerstwo Kultury. Środki pochodzą z budżetu państwa i są wypłacane na mocy ustawy o wspieraniu produkcji audiowizualnej.
Teraz ministerstwo opublikowało projekt nowelizacji, który zasadniczo zmienia reguły przyznawania wsparcia, wprowadzając warunek oceny każdego projektu przez ekspertów.