Ruszył nabór spektakli do programu "Teatr Polska 2022", który jest organizowany przez Instytut Teatralny (IT) im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie od 2009 r. Zgłoszenia można nadsyłać do 6 maja - poinformowała PAP Maja Raczyńska z IT.

Jak wyjaśniono, jest to już 14. odsłona tego programu. "Od 2009 r. spektakle w ramach programu +Teatr Polska+ obejrzało niemal 300 tys. widzów w całym kraju" - przypomniano.

Tegoroczny budżet na dofinansowania pokazów przedstawień wynosi 1 mln 700 tys. zł.

Teatr Polska dociera do małych miejscowości

Podkreślono, że "celem programu +Teatr Polska+ jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych polskich teatrów mieszkańcom miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny". "Program popularyzuje sztukę teatralną oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych" - czytamy w informacji.

Zgłoszenia spektakli przyjmowane są do 6 maja, wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu na stronie www.teatrpolska.pl.

Kwalifikacje do programu

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do programu przeprowadzana jest w dwóch etapach. "Przyjmujemy spektakle przygotowane przez teatry publiczne, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe", a "warunkiem niezbędnym jest umieszczenie w karcie zgłoszeniowej linku do rejestracji wideo całego spektaklu" - napisali organizatorzy konkursu.

Pierwszy etap kwalifikacji polega na uzyskaniu rekomendacji od Zespołu Sterującego ds. artystycznych. Werdykt Zespołu Sterującego ds. artystycznych, czyli listę spektakli zarekomendowanych do organizacji objazdów zostanie ogłoszony do 10 czerwca.

Jak wyjaśniono, "drugi etap dotyczy oceny projektów objazdów wybranych spektakli przez Zespół Sterujący ds. finansowych". Wysokość przyznanych dofinansowań ogłoszona zostanie do 22 lipca.

Prezentacje spektakli na scenach domów kultury w całej Polsce w ramach programu "Teatr Polska" odbędą się w okresie od 1 września do 30 listopada br.

Program "Teatr Polska" jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.(PAP)

autor: Grzegorz Janikowski

gj/ pat/