W siedzibie ZASP w Warszawie został podpisany list intencyjny pomiędzy Związkiem Artystów Scen Polskich (ZASP) a Unią Teatrów Niezależnych (UTN) oraz Ogólnopolską Offensywą Teatralną (OOT) - poinformowano w czwartek na stronie ZASP.

"Unię Teatrów Niezależnych reprezentowali: prezes – Maria Seweryn oraz członek Rady – Piotr Kulczycki, Ogólnopolską Offensywę Teatralną – Tomasz Rodowicz, a ZASP – prezes Krzysztof Szuster, wiceprezes Krzysztof Górecki oraz skarbnik Tomasz Grochoczyński".

"Na mocy tego listu strony oświadczają, m.in. że:

  • zamierzają podjąć współpracę mającą na celu znaczące poszerzenie reprezentacji środowiska artystek i artystów teatru niezależnego w ZASP,
  • utworzą nierepartycyjną sekcję Teatru Niezależnego w ZASP, która będzie reprezentować środowisko teatru niezależnego, działać na jego rzecz, wykonywać wszystkie kompetencje Sekcji przewidziane w Statucie ZASP"
  • "UTN i OOT zarekomendują kandydatów na członków ZASP do poszczególnych, istniejących Sekcji ZASP".

"UTN i OOT deklarują, że zarekomendowani kandydaci będą legitymować się znaczącym dorobkiem zawodowym w branżach, które będą reprezentować, jak również będą spełniać warunki konieczne do przyjęcia w poczet członków ZASP, a ZASP oświadcza, że artystki i artyści teatru niezależnego, a także teatry niezależne, będą mogły ubiegać się o pozyskiwanie wsparcia finansowego na projekty teatralne, indywidualne i zespołowe, w ramach funkcjonującego w ZASP systemu finansowania takich projektów, zgodnie z obowiązującymi w ZASP regulacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa" - czytamy w informacji na stronie stowarzyszenia.

Podkreślono, ze "po utworzeniu nierepartycyjnej Sekcji Teatru Niezależnego ustalone zostaną wspólne zasady przyjmowania kolejnych artystek i artystów teatru niezależnego".