Dwanaście spektakli, w tym dwie premiery, dyskusje wokół przestrzegania i łamania praw obywatelskich oraz czytania performatywne znalazły się w programie festiwalu teatralnego „Paragraf/Artykuł”, który rozpocznie się 25 czerwca w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu.

Spektakle, które zostaną pokazane w trakcie festiwalu powstały w ciągu trzech lat projektu „Teatr na faktach”. Ideą tego projektu jest popularyzacja teatru dokumentalnego wśród wrocławskich widzów oraz młodych twórców teatralnych. W ramach przedsięwzięcia Instytut Grotowskiego przygotowuje kursy dla twórców teatralnych, w trakcie których prezentowane są narzędzia opisywania i przedstawiania rzeczywistości w formie spektaklu dokumentalnego. Podsumowaniem kursów są przeglądy spektakli zrealizowanych przez uczestników.

W ramach festiwalu „Paragraf/Artykuł” zostanie pokazanych 12 takich spektakli, w tym dwa premierowo. Wszystkie poruszają aktualne tematy społeczne.

Twórcy festiwalu podkreślają, że jego program został zbudowany z bloków tematycznych - „artykułów”, opisujących obywatelskie prawa i obowiązki. Na każdy blok - „artykuł” składają się dyskusje o prawach obywatelskich i ich łamaniu, w których udział wezmą eksperci, aktywiści, twórcy i bohaterowie spektakli oraz publiczność. Obok dyskusji odbędą się czytania performatywne, będące efektami kursów teatru dokumentalnego w ramach „Teatru na faktach” oraz zapowiedziami nowo powstających spektakli.

W programie festiwalu znalazła się też prezentacja scenariusza spektaklu dokumentalnego poświęconego Białorusi - „Białoruś Cel”. „Można powiedzieć, że wybraliśmy opowieści najdotkliwsze, najbardziej intymne, lecz niekoniecznie najgłośniejsze. Jest dla nas szczególnie ważne, by polska publiczność poznała losy naszych wschodnich sąsiadów z pierwszej ręki. Przy tworzeniu scenariusza współpracowaliśmy z migrantami z Białorusi, a także dotarliśmy do relacji więźniów i uchodźców politycznych” - podano w materiałach prasowych festiwalu.

Festiwal „Paragraf/Artykuł” odbędzie się w dniach 25–27 czerwca w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu.