Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (IT) czeka na zgłoszenia reżyserów i teatrów w II etapie konkursu i programu stypendialnego "Dramatopisanie". Zgłoszenia można nadsyłać do 15 stycznia 2021 r.

Jak wyjaśniono na stronie IT, "+Dramatopisanie+ to rozpoczęty w 2020 r. program stypendialny służący wspieraniu polskiej dramaturgii współczesnej". "W jego pierwszej odsłonie kapituła konkursu w składzie: Anna Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Jacek Kopciński, Jarosław Cymerman i Wawrzyniec Kostrzewski zdecydowała o przyznaniu półrocznych stypendiów (każde w wysokości 30 tys. złotych) Antoninie Grzegorzewskiej oraz duetowi Gabriela Muskała/Monika Muskała (występujących pod pseudonimem Amanita Muskaria)" - napisano.

Przypomniano, że "konkurs, pomyślany jako program dwuletni, ma dwie odsłony - pierwszy etap skierowany był do dramatopisarzy, a drugi - do teatrów"

"W ramach tych stypendiów powstały dwie sztuki - +Ciemna woda+ autorstwa Amanity Muskarii i +La Pasionaria+ Antoniny Grzegorzewskiej" - wyjaśniono rezultaty I etapu konkursu.

"II etap konkursu polega na wyłonieniu reżyserów i teatrów publicznych, którzy we współpracy z IT zrealizują spektakl oparty na jednym z dwóch dzieł dramatycznych powstałych przy realizacji I etapu konkursu" - czytamy na stronie IT.

Teksty sztuk dostępne są na stronie internetowej IT oraz na stronie portalu e-teatr.

Zaznaczono, że "eksplikację reżyserską spektaklu o objętości trzech stron maszynopisu (3-4 tys. znaków)", należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: dramatopisanie@instytut-teatralny.pl do 15 stycznia 2021 r.

Jak wyjaśniono, "kapituła dokona oceny zgłoszeń, kierując się następującymi kryteriami: reżyserska interpretacja dramatu, koncepcja inscenizacji tekstu (proponowana obsada, scenografia i kostiumy, muzyka, choreografia, efekty medialne), całościowa wizja spektaklu".

Zapowiedziano, że do 19 lutego 2021 r. kapituła wybierze do współpracy maksymalnie trzy teatry publiczne, a IT przeznaczy na realizację spektaklu w każdym z teatrów 50 tys. zł brutto.

"Wybrane teatry do 31 marca 2021 r. zawrą z IT umowę, której przedmiotem będzie określenie zasad współpracy" - napisano.

Podkreślono, że konkurs "Dramatopisanie" ma charakter zamknięty w odróżnieniu od innych funkcjonujących w Polsce konkursów skierowanych do dramatopisarzy, które "polegają najczęściej na otwartym naborze i ocenie gotowych tekstów". "Zorientowaliśmy się, że te ważne i istotne konkursy wymagają pewnego uzupełnienia" - wyjaśnił pomysłodawca projektu i przewodniczący kapituły prof. Jacek Kopciński, cytowany na stronie IT.

"Celem +Dramatopisania+ jest wspieranie najzdolniejszych polskich autorów sztuk współczesnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków pracy, popularyzacja ich osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o polskim dramacie współczesnym" - czytamy w informacji o konkursie. "Program ma doprowadzić do powstania, publikacji, opracowania i prapremierowej inscenizacji nowych tekstów dramatycznych o wysokich walorach artystycznych" - napisano.

Organizatorem "Dramatopisania" jest IT, a środki na jego realizację pochodzą z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.