Spektakle teatrów z Polski i Europy, a także koncerty i „dźwiękoczytania” złożą się na 8. edycję Festiwalu Teatralnego Konteksty w Poznaniu. Tym razem motywem przewodnim wydarzenia będą „Redefinicje”.

Ideą festiwalu jest promowanie współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, konfrontacja europejskich osiągnięć twórczości dla młodych widzów, a także stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy autorami sztuk, twórcami i publicznością.

8. edycja wydarzenia rozpocznie się 23 listopada. W tym roku publiczności w Poznaniu zaprezentują się teatry z Polski i Europy, w tym m.in. Teatr Pinokio z Łodzi, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Barrowland Ballet ze Szkocji, czy Lutkovno Gledaliśće ze Słowenii.

Hasłem wiodącym festiwalu będą w tym roku „Redefinicje”. Jak tłumaczył dyrektor Teatru Animacji w Poznaniu Piotr Klimek „żyjemy w czasach, w których bardzo wiele rzeczy nazywa się na nowo, redefiniuje się na nowo".

"Teatr też bierze udział w tym nowym nazywaniu rodziny, ojczyzny, Boga, czyli tych wielkich haseł. Jednocześnie sam też się bardzo mocno zmienia. Mamy wewnątrzśrodowiskową, wielką dyskusję na temat tego, czy teatr lalek i formy, to jest wciąż ten sam teatr, który był przed 10. czy 15. laty; czy teatr nie staje się coraz bardziej synkretyczny, czy coraz bardziej nie przenika się z innymi formami sztuki” – mówił.

„Z redefinicjami rzeczywistości zmaga się nie tylko tematyka spektakli, ale także ich formuła. Zobaczymy oczywiście na festiwalu lalki na scenie, ale zobaczymy też, że animacja wychodzi od lalki, przenika przez formę i ląduje w animacji, i te projekcje elektroniczne stają się elementem jakby nowej lalki. Teatr tańca, czy teatr formy też się coraz bardziej przenika ze zjawiskiem wydarzenia muzycznego, dlatego w programie festiwalu będą też wydarzenia stojące na progu koncertu i spektaklu teatralnego” – dodał.

Poza spektaklami w programie znajdzie się także koncert oraz zupełnie nowa forma tzw. dźwiękoczytania, opartego na czytaniu nowych tekstów dramatycznych połączonych z muzyką graną na scenie.

„Nie będzie to jednak polegało na zwykłym akompaniamencie muzyka do czytanego tekstu, ale ta formuła zakładać będzie przenikanie się koncertu, improwizacji muzycznej, z tekstem. Muzyka w dźwiękoczytaniu ma być pewną formą scenografii, czy audioscenografii” - mówił Klimek.

W programie znajdą się dwa tego typu wydarzenia – będzie to dźwiękoczytanie tekstu Marty Guśniowskiej „Karmelek”, oraz „Czwartej księgi” Roberta Jarosza.

Pokazy festiwalowych przedstawień odbywać się będą w siedzibie Teatru Animacji, na Scenie Wspólnej, oraz w Teatrze Polskim.

8. edycja Festiwalu Teatralnego Konteksty, organizowanego przez Teatr Animacji w Poznaniu, potrwa do 26 listopada.