Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił w poniedziałek konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Postępowanie konkursowe przeprowadzi powołana przez zarząd komisja; kandydatury można składać przez najbliższe 30 dni.

Pod koniec listopada ubiegłego roku zarząd województwa dolnośląskiego podjął uchwałę o odwołaniu z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu Cezarego Morawskiego, który kierował tą instytucją od września 2016 r. Powodem odwołania były m.in. nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy w Teatrze Polskim, stwierdzone przez NIK.

Pełniącym obowiązki dyrektora został wówczas dotychczasowy wicedyrektor ds. finansowych Kazimierz Budzanowski. Z kolei w połowie grudnia stanowisko p.o. dyrektora artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu powierzono reżyserowi teatralnemu Krzysztofowi Kopce. Wówczas też zapowiedziano szybkie ogłoszenie konkursu na dyrektora teatru.

Jak poinformował w poniedziałek PAP Michał Nowakowski, rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego, kandydaci, którzy chcą się ubiegać o stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu muszą wykazać się m.in. minimum 10-letnim stażem pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5-letnim doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami kultury.

„Ponadto, kandydaci muszą przedstawić koncepcję zarządzania Teatrem Polskim we Wrocławiu, strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla Teatru, plan programowo-artystyczny, w tym zarys repertuaru oraz plan działań promocyjnych i wizerunkowych na rzecz teatru" - przekazał Nowakowski.

Postępowanie konkursowe, które przeprowadzi powołana przez zarząd województwa dolnośląskiego komisja, będzie dwuetapowe. Pierwszy etap to ocena kandydatur pod względem formalnym, drugi zaś to rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatury można zgłaszać przez 30 dni, począwszy do poniedziałku 4 lutego.