Mariusz Treliński został laureatem Nagrody im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera w sezonie 2019/2020. Nagrodami im. Aleksandra Zelwerowicza uhonorowano Elizę Borowską i Jacka Braciaka. Nagrodę Specjalną „Teatru” otrzyma prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska.

O nagrodach poinformowała PAP Katarzyna Tokarska-Stangret z redakcji "Teatru".

Nagrodę im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera w sezonie 2019/20 jury miesięcznika przyznało Mariuszowi Trelińskiemu za reżyserię "Halki" Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim–Operze Narodowej w Warszawie.

Nominacje w tej kategorii otrzymali Jan Klata za reżyserię "Matki Joanny od Aniołów" wg Jarosława Iwaszkiewicza w Nowym Teatrze w Warszawie, Agnieszka Glińska za reżyserię "Halki" Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim–Operze Narodowej w Warszawie (Sala Młynarskiego), Wojciech Kościelniak za reżyserię "Przybysza" na motywach albumu Shauna Tana w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie i Bartosz Szydłowski za reżyserię "Hamleta" Williama Szekspira w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Nagrodą im. Aleksandra Zelwerowicza za najlepszą kobiecą kreację aktorską w sezonie 2019/20 uhonorowano Elizę Borowską za rolę kobiety w spektaklu "Wszystko płynie" na postawie książki Wasilija Grossmana w reżyserii Janusza Opryńskiego w Teatrze Soho w Warszawie.

Nominacje w tej kategorii otrzymały Agnieszka Judycka za rolę Ofelii w "Hamlecie" Williama Szekspira w reżyserii Bartosza Szydłowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Sara Celler-Jezierska za rolę inspirowaną postacią Marii Magdaleny w "Jezusie" Jędrzeja Piaskowskiego w reżyserii autora w Nowym Teatrze w Warszawie oraz za rolę w spektaklu "Wracać wciąż do domu" na podstawie książki Ursuli K. Le Guin w reżyserii Magdy Szpecht w TR Warszawa, oraz Joanna Kasperek za rolę Lubow Raniewskiej w "Wiśniowym sadzie" Antoniego Czechowa w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Nagrodę im. A. Zelwerowicza za najlepszą męską kreację aktorską w minionym sezonie przyznano Jackowi Braciakowi za rolę Andrzeja we "Wstydzie" Marka Modzelewskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata w Teatrze Współczesnym w Warszawie.

Nominacje w tej kategorii otrzymali: Bartosz Bielenia za rolę księdza Suryna w "Matce Joannie od Aniołów" wg Jarosława Iwaszkiewicza w reżyserii Jana Klaty w Nowym Teatrze w Warszawie, Marcin Kalisz za rolę Hamleta w "Hamlecie" Williama Szekspira w reżyserii Bartosza Szydłowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Sławomir Grzymkowski za rolę mężczyzny w spektaklu "Wszystko płynie" na podstawie książki Wasilija Grossmana w reżyserii Janusza Opryńskiego w Teatrze Soho w Warszawie, Julian Świeżewski za rolę Malapartego w "Capri – wyspie uciekinierów" na podstawie utworów "Kaputt" i "Skóra" Curzia Malapartego w reżyserii Krystiana Lupy w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Nagrodą Specjalną "Teatru" uhonorowano prof. Annę Kuligowską-Korzeniewską "za ogromny wkład w budowanie historii teatru i dramatu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prac poświęconych żydowskiej kulturze teatralnej w Polsce"

Laury przyznało jury w składzie: prof. Jacek Kopciński (przewodniczący), Jacek Cieślak, Wojciech Majcherek, Jacek Wakar i Kalina Zalewska.

Nagroda im. K. Swinarskiego dla najlepszego reżysera minionego sezonu teatralnego jest przyznawana od roku 1976, a Nagrody im. A. Zelwerowicza dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora - od 1984. Miesięcznik "Teatr" to najstarsze polskie czasopismo, poświęcone teatrowi współczesnemu. Jego pierwszy numer ukazał się w 1945 r.