Dostosowanie do aktualnej sytuacji gospodarczej limitów kwotowych dofinansowań udzielanych przez PISF na produkcję filmów - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra kultury, który właśnie trafił do konsultacji publicznych. Więcej pieniędzy będą mogły otrzymać np. produkcje niskobudżetowe i filmy historyczne.

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii opublikowano na stronach RCL.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, jego celem jest "zwiększenie możliwości udzielania przez PISF dofinansowań na produkcję filmów". "Dotychczasowe limity zostały ustalone 17 lat temu i nie przystają do obecnej sytuacji gospodarczej oraz dużo wyższych obecnie budżetów produkcji filmów. Nowe limity kwotowe dofinansowań są spójne z propozycjami środowiska filmowego, w tym w szczególności Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jednocześnie uwzględniają ustalenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w zakresie kwot dofinansowania filmów animowanych" - stwierdzono.

Podkreślono jednocześnie, że "rozporządzenie tworzy jedynie ramy maksymalne dofinansowań i w związku z tym nie każde przedsięwzięcie zostanie wsparte kwotą graniczną określoną w rozporządzeniu". "Co istotne, pomimo zmian limitów kwotowych, wciąż będzie obowiązywać zasada, zgodnie z którą dofinansowanie nie może przekroczyć 50 proc. budżetu filmu" - podano.

Według autorów projektu nowelizacja "prowadzi do zniesienia dotychczas obowiązujących dodatkowych limitów kwotowych dofinansowań udzielanych w związku z produkcją filmów trudnych lub niskobudżetowych". Wyjaśnili przy tym, że "filmy trudne" to te, których "treść i forma mają charakter ambitny artystycznie i które mają ograniczone walory komercyjne", a także debiuty reżyserskie. "W efekcie zmian producenci filmów trudnych i niskobudżetowych będą mogli ubiegać się o dofinansowania do maksymalnej wysokości określonej w §7 ust. 1, przy czym jednocześnie dofinansowanie nie będzie mogło przekroczyć 90 proc. budżetu filmu" - poinformowali.

Proponowana nowela umożliwia "udzielanie dofinansowania powyżej limitów kwotowych wynikających z obowiązującego rozporządzenia na produkcję filmów, których fabuła nawiązuje do istotnych faktów z historii Rzeczypospolitej Polskiej". "Dyrektor PISF będzie mógł przyznać dofinansowanie dla takich produkcji powyżej limitów kwotowych wskazanych w rozporządzeniu. Jednocześnie zastosowanie mają mieć maksymalne limity procentowe dofinansowań (tj. generalnie 50 proc. kwoty budżetu filmu, przy czym w przypadku filmów trudnych lub niskobudżetowych 90 proc. budżetu filmu)" - napisano.

W OSR zwrócono uwagę, że dla tego dofinansowania zastosowanie ma regulacja, "zgodnie z którą Instytut udziela dofinansowania biorąc pod uwagę posiadane środki oraz spodziewane przychody w okresie realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia". "Decyzja Dyrektora PISF w zakresie przyznania dofinansowania ma wymagać każdorazowej akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinasowanie nadal przyznawane będzie w trybie eksperckim, właściwym dla programów PISF. Zmiana pozwoli na przyznawanie wyższych dofinansowań w szczególności dla filmów historycznych" - zaznaczono.

Autorzy projektu ocenili, że obecnie polskie filmy historyczne - ze względu na niskie budżety i wpływ tych oszczędności na efekt końcowy - "nie mogą konkurować ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami". "Kinematografia często jest przy tym istotnym źródłem wiedzy na temat historii Polski dla znacznej części społeczeństwa. Przedstawienie tej tematyki w sposób atrakcyjny dla widza jest więc szczególnie ważne. Wiąże się jednak z wysokimi kosztami produkcji, a w związku z tym produkcje nawiązujące do historii Polski, mające przyczynić się do umocnienia tożsamości narodowej i postaw patriotycznych powinny podlegać szczególnym zasadom wsparcia finansowego" - podsumowali. (PAP)

autorka: Daria Porycka

dap/ ann/