Dr Robert Banasiak został ponownie powołany na stanowisko dyrektora Centrum Technologii Audiowizualnych - poinformowało we wtorek MKiDN. Powołanie na pięcioletnią kadencję, która rozpocznie się 10 grudnia, odebrał z rąk ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego.

Robert Banasiak jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentem germanistyki oraz prawa i gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w mediach (dziennikarz, redaktor naczelny Radia Eska Wrocław, dyrektor Ośrodka TVP we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej Radia Wrocław), pełnił także wysokie stanowiska menedżerskie w organizacjach biznesowych (Grupa IMPEL, Telefonia Dialog) oraz instytucjach samorządowych (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Był także wykładowcą akademickim w obszarze zarządzania mediami w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 2012 roku jest dyrektorem Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA we Wrocławiu (byłej Wytwórni Filmów Fabularnych). Kierowane przez niego Centrum jako państwowa instytucja kultury wspiera produkcje filmowe i jest inicjatorem oraz współorganizatorem projektów edukacyjnych oraz kulturalnych skierowanych głównie do branży audiowizualnej. Jest koproducentem takich filmów jak: "Twój Vincent" (2017) reż. Dorota Kobiela, "Dolina Bogów" (2020) reż. Lech Majewski, "Las, 4 rano" (2016) i "Ułaskawienie" (2018) reż. Jan Jakub Kolski, "Pokolenia" (2016) reż. Janusz Zaorski, "Żużel" (2020) reż. Dorota Kędzierzawska, "Szczęście świata" (2016) reż. Michał Rosa i innych.

Banasiak jest zaangażowany w sprawy społeczne, pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz wiceprezesa Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych START Wrocław.