Rotmistrz Witold Pilecki, kryptonim T-IV, stał się już polską legendą. Jego dokonania podczas ostatniej wojny, szczególnie jego raporty z Auschwitz, to jedne z najlepszych kart historii najnowszej

Urodził się w rodzinie o korzeniach szlacheckich, wychowywał się w ruchu harcerskim, wówczas zakazanym przez władze Imperium Rosyjskiego. Z rosyjskiego Ołońca Pileccy przeprowadzili się do Wilna, a kiedy odzyskali majątek Sukurcze, mieszkali po sąsiedzku z marszałkiem Edwardem Śmigłym-Rydzem. Witold brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Studiował na Wydziale Rolnym w Poznaniu i na Wydziale Sztuk Pięknych w Wilnie. Kiedy wybuchła wojna w 1939 służył jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy. W konspiracji związał się z Tajną Armią Polską, gdzie na ochotnika zdecydował się dostać do obozu w Oświęcimiu, by tam budować ruch oporu. Po uciecze stamtąd brał udział w powstaniu warszawskim. Nowe władze komunistyczne po brutalnym uwięzieniu i procesie skazały go na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu mokotowskim strzałem w tył głowy.

Film "Pilecki" to fabularyzowany dokument, przedstawiający historię rotmistrza Witolda Pileckiego od czasów jego młodości, przez działania w czasie II wojny światowej, aż do uwięzienia i śmierci w maju 1948 roku. (opis dystrybutora)

Polski dramat dokumentalny w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego w kinach od najbliższego piątku, 25 września.W rolach głównych występują: Piotr Głowacki, Marcin Kwaśny oraz Małgorzata Kowalska.