Nagroda literacka im. Lindego jest przyznawana od 1996 r. zawsze dwóm autorom: z Polski i Niemiec, których słowo "tworzy ideały i wartości, łącząc ludzi, społeczeństwa i narody we wspólnej rozmowie". Honorowani są twórcy mający wybitne osiągnięcia w takich dziedzinach, jak liryka, proza, dramat, eseistyka, krytyka literacka, publicystyka, tłumaczenia.

"Jest już tradycją, że w urodziny patrona nagrody wspólnie z miastem Getynga ogłaszamy nazwiska laureatów. Nagroda jest elementem zjawiska znacznie szerszego niż literatura, jest elementem więzi partnerskich, porozumienia i pojednania, łączy we wspólnej rozmowie i refleksji twórczej ludzi, społeczeństwa i narody" - powiedział dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Toruniu Zbigniew Derkowski.

O przyznaniu nagród decyduje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele obu miast partnerskich. Nagroda jest wręczana przemiennie w Toruniu lub Getyndze. Laureaci otrzymują okolicznościowe dyplomy i medale oraz nagrody finansowe - 5 tys. euro. W tym roku uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 4 czerwca w Ratuszu Staromiejskim Toruniu.

Magdalena Tulli urodziła się w 1955 r. w Warszawie, ukończyła biologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jej debiutem prozatorskim były "Sny i kamienie", a kolejne powieści to m.in. "Tryby", "Skaza", "Kontroler snów", "Włoskie szpilki". Powieści Tulli były tłumaczone na wiele języków, a ona sam zajmuje się też tłumaczeniem książek na polski. Otrzymała m.in. Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, pięciokrotnie była w finale Nagrody Literackiej Nike.

Juli Zeh urodziła się w 1974 r. w Bonn, studiowała prawo oraz kreatywne pisarstwo. Opublikowała wiele powieści, sztuk i książek dla dzieci. Na polski został przetłumaczony jej debiut "Orły i i Anioły", podobnie jak "Cisza jest dźwiękiem”, „Instynkt gry", "Corpus delicti" i "Ciemna materia". Książki Zeh doczekały się tłumaczeń na kilkadziesiąt języków.

Laureatami pierwszej edycji nagrody im. Lindego w 1996 r. byli Wisława Szymborska i Guenter Grass, a w kolejnych latach m.in.: Zbigniew Herbert i Karl Dedecius, Tadeusz Różewicz i Siegfried Lenz, Ryszard Kapuściński i Christa Wolf, Hanna Krall i Marcel Reich-Ranicki, Sławomir Mrożek i Tankred Dorst, Olga Tokarczuk i Ingo Schulze, Wiesław Myśliwski i Herta Mueller, Stefan Chwin i Marie-Luise Scherer. W zeszłym roku uhonorowano Kazimierza Brakonieckiego i Jana Wagnera.

Patron nagrody, urodzony w Toruniu Samuel Bogumił Linde (1771-1847) był językoznawcą, bibliografem i pedagogiem. Najsłynniejszym jego dziełem jest 6-tomowy Słownik Języka Polskiego, wydany po raz pierwszy w latach 1807-14.